chcielibyśmy przybliżyć naszym czytelnikom dwa produkty ekologiczne firmy AGROSIMEX i EkoDarPol a mianowicie ROSAHUMUS i HUMUS ACTIV PAPKA. Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość. Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należy racjonalny system uprawy roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne( obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych tj. ROSAHUMUS. Ekologiczny nawóz Rosahumus dostarcza glebie dużej ilości aktywnych kwasów  humusowych, dzięki którym składniki pokarmowe i woda są zatrzymywane w zasięgu korzeni roślin, umożliwiając im bujny wzrost. Na glebach piaszczystych, gdzie problemem jest wypłukiwanie cennych składników i wody, kwasy humusowe powodują lepsze ich zatrzymanie w górnych warstwach gleby. Natomiast na glebach gliniastych kwasy humusowe doprowadzają do wyrównania stosunków wodno-powietrznych umożliwiając korzeniom swobodne oddychanie i dając im przestrzeń do rozwoju. Zawartość kwasów humusowych w 1 kg Rosahumusu odpowiada ilości kwasów humusowych w ok.30 tonach obornika. Bardzo ważną zaletą Rosahumusu jest pełna dostępność substancji organicznej ponieważ jest ona całkowicie rozłożona.
HUMUS ACTIVE-przeznaczony jest do wszystkich upraw działkowych i przydomowych oraz polowych i sadowniczych, pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni. Humus zastosowany do gruntu zwieksza pojemność wodną i sorpcyjną, zastępując pod tym względem dawkę kilku ton nawozów organicznych. Zawiera miliardy pożytecznych mikroorganizmów pochodzących z wydalin dżdżownic kalifornijskich oraz składniki i wszystkie niezbędne mikroelementy w naturalnie biologicznym stosunku.

Najważniejsze zalety produktu:
-możliwość uprawy roślin nawet na najuboższych glebach (nieużytkach),
-znaczna poprawa struktury gleby,
-zwiększenie chłonności gleby
-duża wydajność
-uodpornienie roślin na patogeny
-niskie koszty uprawy
-znacznie podnosi walory smakowe uprawianych warzyw.