Wszystkie niezbędne prace związane z zakładaniem trawnika można podzielić na kilka etapów:

Przygotowując glebę należy poprawić jej strukturę i zasobność w składniki mineralne. Strukturę każdej gleby poprawiamy poprzez dodanie materii organicznej: kompostu lub torfu. W przypadku gleb ciężkich i nieprzepuszczalnych, aby poprawić jej strukturę dodajemy piasek. Przygotowując glebę dobrze byłoby sprawdzić odczyn gleby i dostosować go do wymogów traw. Trawniki wymagają podłoża o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym, czyli o ph 5,5-6,5. Najczęściej mamy do czynienia z glebami kwaśnymi. Można temu zaradzić przeprowadzając wapnowanie gleby w trakcie jej przygotowania. Do tego celu wykorzystujemy wapno nawozowe lub dolomit. Podczas przygotowania gleby wykonujemy również nawożenie. Do tego celu wykorzystujemy wieloskładnikowe nawozy mineralne przeznaczone do trawników. W naszym centrum dostępne są również nawozy firmy Scotts które można stosować razem z siewem traw.

Po wstępnym przygotowaniu podłoża można wkopać na głębokość 5-10cm specjalną siatkę (z PCV lub stalową), która zabezpieczy nasz trawnik przed kretami.
Następnie całość wałujemy w celu zagęszczenia gleby. Po tej czynności nie powinny na ziemi pozostać ślady. Po pierwszym wałowaniu poprawiamy wszelkie nierówności grabiami. Po wyrównaniu terenu ponownie go wałujemy i przystępujemy do wysiania traw. Zalecane ilości wysiewu wynoszą 2-3 kg mieszanki na 100m². Zazwyczaj stosuje się siew rzutowy, w lekko spulchnioną warstwę ziemi. Równomierność wysiewu wzrasta jeżeli nasiona podzielone zostaną na 2-4 części i każda z nich wysiewana jest pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do wysiewu wcześniejszego. Przykrycie nasion 2-3mm warstwa wcześniej odłożonej gleby lub gruboziarnistym piaskiem przyspiesza i wyrównuje kiełkowanie. Można to również osiągnąć lekko grabiąc powierzchnie drucianymi grabiami do liści.

Ostatnim zabiegiem związanym z wysiewem jest wyrównanie powierzchni i dociśnięcie nasion do podłoża wałem. Utrzymanie stałej wilgotności wierzchniej warstwy gleby jest podstawowym wymogiem gwarantującym równomierne wschody i krzewienie.